TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

TỤ VN MÙA THU TÓC NGẮN


Ṃt sớm mai em đ́n bn đời
Nắng hoa cười những cnh mi tươi
Anh lặng ngắm trời thu mắt bíc
Lòng khẽ gọi thầm ...Tóc Ngắn ơi!

C̀m tay em run r̉y xưa sau
Bữa th́ gian cát bụi nhịm m̀u !
Hoa l ngy tình reo tíng ngọc
Ĺi anh v̀ ướt đ̃m chim bao...

Gọi th̀m tn em bít bao l̀n
Ơi my mùa thu đóa tụ vn
Anh th́y bóng my từ tìn kíp
Cùng h̀n anh bay ln lng lng...

Anh lặng nghe tíng hót thư cưu
m ái làm sao dưới hin cha
Em ḷng l̃y sen h̀ng bung cnh
Linh h̀n anh nở đóa v ưu.

Ṃt sớm mai em đ́n... h̀n vui...
Trái tim đau b̃ng nhảy nhịp vui
Thu mắt bíc cho lòng b́i ŕi
Anh yu em! Thu Tóc Ngắn ơi!

TR̀N THOẠI NGUYN

 

 

 

 

art2all.net