TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

ÔI VĂN CHƯƠNG NGHIỆP MỆNH TRANG ĐỜI

MANG VIÊN LONG
 

Mang Viên Long

 

Trên Trang nhà của Nhà thơ Hạ Đ́nh Thao đăng báo tin buồn về sự ra đi đột ngột của Nhà văn MANG VIÊN LONG của bạn văn bạn thơ chúng tôi. Tôi xúc động đă comment những vần thơ sau đây:

MỚI SỚM MAI MỜI TRÀ
MỈM CƯỜI TRƯỚC HIÊN HOA
ĐẦU GIỜ CHIỀU VĨNH BIỆT
BAY VỀ CƠI MỘNG XA!

MANG VIÊN LONG AI ĐỌA
LÀM THẦY GIÁO THÁO GIÀY
NGỒI LÀM THỢ CH̀A KHÓA
NUÔI ĐỜI VĂN ĐÓI GẦY

BỞI BIẾN CỐ LỊCH SỬ
VỚI BƯỚC CHÂN MÙ L̉A
NHÀ VĂN CÀY, LAM LŨ
ĐỜI TAN TÁC TÀI HOA!

DẪU LẠC QUAN CƯỜI KHỊ
TÂM PHẬT L̉NG TRỐNG KHÔNG
ĐÂU NGỜ CƠN ĐỘT QUỴ
NGĂ NGƯỜI ĐI NHẸ KHÔNG!

ÔI VĂN CHƯƠNG NGHIỆP MỆNH
TRANG ĐỜI MANG VIÊN LONG!
TẰM NHẢ TƠ THÀNH KÉN
DỆT THIÊN THU LỤA L̉NG.

THƯƠNG ĐỜI VĂN LẬN ĐẬN
THỜI ĐẠI BUỒN NHIỄU NHƯƠNG
HỒN LẠC QUAN, TÂM SÁNG
BAY QUA CƠI VÔ THƯỜNG

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 


 

 

 

art2all.net