TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

TUYỆT T̀NH CA
(LỜI KINH BUỒN TRÊN NẤM MỘ T̀NH XA)
 

 


         


May mắn trong đời c̣n có anh HÀNG HỚN NGUYÊN (tác giả của nhiều t́nh khúc hay,hiện nay anh là chủ nhà hàng LẠC CẢNH Nha Trang) đă lưu nhớ những vần thơ tuyệt t́nh nầy trên 40 năm mà tác giả đă viết trên giấy bao Bastos xanh ngày ấy và đă lăng quên chôn theo khối tuyệt t́nh của mối t́nh đầu:"Hoa t́nh đầu không trái / Anh một đời hái mơ!"
TTN

 

Rồi chẳng c̣n ǵ đâu em
Ngày mai bóng xế chẳng c̣n thấy nhau!
Se se chuyện thuở ban đầu,
Một mùa lạnh xếp lá sầu trên cây.

Là thôi mộng vỡ hương phai
Buồn như rượu mạnh cơn say thấm dần.
A. Đ. ơi! Cơi dương trần
Đường mơ đă lạc dấu chân mất rồi!

Đêm xuân cốc rượu luân hồi
Khóc thiên ly biệt bên trời sao băng.
Anh về máu úa trong thân,
T́m em chợt thấy tử thần bốn bên!

Động xưa đá lạnh cô miên
Con trăng thổ huyết xuống hiên thu tà.
Gió ngh́n thu thổi mây qua
Hiu hiu nấm mộ t́nh xa... xứ người!

1970
TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

art2all.net