TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

XUÂN TƯỢNG KINH

                

Tặng Hoàng Thoại Châu

 

Sáng nay vườn hoa nắng,

Thềm xanh tiếng chim ca.

Mắt ai cười trong lá,

Long lanh chùm sương hoa.

 

Bên song nụ nhiệm mầu,

Đóa hồn hoa trắng au.

Bướm non chập chờn cánh,

Nghe núi đồi xôn xao.

 

Xuân mặc áo thiên thanh,

Thơ lừng sáng cây cành.

Tôi qú hôn tóc nắng,

Đất trời mở trang kinh.

  

TRẦN THOẠI NGUYÊN.

 

art2all.net