TUYỀN LINH

 


m Sắc Thi Cầm
Gởi: LH
 


Lại thm được một tuổi trời
Lại thm phiền no xuống đời ngổn ngang
Muốn gh nu chặt thời gian
Cho cơn mơ trắng dịu dng đừng qua
Nhưng rồi cng nu cng xa
Trong ti cn lại chỉ l vọng m
Bốn ma Xun, Hạ, Thu, Đng
Ngồi đy m ngng nước rng nước ln
Ti chừ nhớ nhớ qun qun
Nhớ ma Thu chết, qun tn tuổi mnh

Khng l duyn nợ ba sinh
Th thi xin giữ cht tnh tri m ?
Cn đy m sắc thi cầm
Xin lm cầu nối giữa linh hồn người
Đường tơ cuối đất cng trời
Mang theo hơi thở về nơi giao tnh
Ơi người tri kỷ tri m !
C nghe thấy được tiếng lng ti khng ?
Ẩn trong m sắc thi cầm
Lệ ti tun chảy thnh dngai hay ! ?

Tuyền Linh
 

 

art2all.net