TUYỀN LINH

 

Chia Sớt Ngậm Ngùi

 Giá tim xẻ được làm đôi
Để anh chia bớt ngậm ngùi với em
Chừ th́ chân yếu tay mềm
Tuổi đời chồng chất, nợ duyên chất chồng
Áo cơm, cơm áo đèo ḅng
Làm sao cho vẹn chữ ṭng với nhau ?
Biết t́nh em rất thâm sâu
Nhưng đời là cuộc bể dâu đổi dời
Áo cơm – cơm áo – phận người
Một thân đơn lẻ khóc cười với ai ?
Tuổi già ḿnh hạc xương mai
Nay đau mai ốm ai người cậy trông
Em trời Tây, anh trời Đông
Thương nhau chín núi mười sông cũng đành !
Đắng cay, cay đắng trong ḷng
Toàn là nỗi khổ chất chồng lên nhau
Ngàn sau, nếu được ngàn sau
Cũng xin đá nát vàng phai t́m về

Giờ th́ liễu khuất sương che
Bên cầu trăng rụng, lời thề nổi trôi
Giá tim cắt được làm đôi
Th́ em thấy nỗi ngậm ngùi của anh

Tuyền Linh

 

 

art2all.net