TUYỀN LINH

 

 

Chiều Cuối Tuần
 

 

 

Chiều thứ bảy nghe nắng vàng reo nhẹ
Tưởng bước ai khe khẽ chạm đường quê
Nên vội vă mở cửa hồn hớn hở
Nào ngờ đâu gió thổi nẻo xa về


Con đường cũ đă quen bàn chân cũ
Ấy thế mà cũng lớ ngớ chiều nay
Lũ sỏi đá lại thầm th́ ủ rũ
Chắc nhớ ai nên hồn đá hao gầy


Thời khắc nào cho đường quê gơ nhịp
Mắt t́nh nào nghiêng vành nón qua đây
Cầu Phong Thới biết có c̣n bắc nhịp
Cho ai qua đượm thắm sắc xuân đầy


Chiều nay bỗng nước sông như ngừng chảy
Hàng cây buồn mong ngóng bóng ai qua
Trong hy vọng có cái ǵ tuyệt vọng
Cây ngậm ngùi lá rụng… hóa lệ saTuyền Linh
 

 

 

art2all.net