TUYỀN LINH

 

 

Chớm Thu

 

 

 

 

Nửa đm chong tỉnh mộng

Nghe Thu đang cựa mnh

Hơi Thu se se lạnh

Trăng Thu lạc bn thềm

 

Heo may về lay động

Cy l chẳng ngủ yn

Vườn khuya hoa cau rụng

Ngỡ ai đang gọi thầm

 

Mấy ma Thu đi, lại...

Tin nhạn vẫn bặt tăm

Tương tư về xy mộng

Hồn Thu chừng ho hon

 

Hỡi ai đang tỉnh mộng !

Lắng nghe Thu cựa mnh

Cảm Thu v đơn lẻ

Xin gởi cht niềm ring ?

 

Tuyền Linh

 

 

art2all.net