TUYỀN LINH

 


Đ Lạt lập đng

 Se se cht lạnh vo hồn
Dậy trong tiềm thức nỗi buồn lập đng
D quỳ rợp sắc chờ mong
Hắt hiu lng tự hỏi lngchờ ai ?

Đ qua những thng năm di
Chm su k ức chia hai ng tnh
R rời một kiếp nhn sinh
Nhn hoa đua nở, thương mnh biết bao !

Một trời Đ Lạt hoa đo
Vi vu thng biếc ngọt trao lời tnh
Hỏi người cn nhớ hay qun
Mấy ma l rụng, mấy lần lập đng ?

Ma về lng sắt se lng
Mnh mng trời đất, mnh mng nỗi niềm
Hng cy đ muốn đứng yn
Cớ sao gi mi lay hnh bng chao

Để chừ ni biếc xn xao
Lũng su thầm gọi tnh no trăm năm
Xin cho mọi thứ yn nằm
Lắng nghe lời gi lập đng vọng về

Tuyền Linh

 

art2all.net