TUYỀN LINH

 


dư hương Đ Lạt

 
bng khung giữa ở v đi
cnh hoa đo lại nu gh chn ta
con đường Đ Lạt vng hoa
d quỳ e ấp như l gởi trao
ta về nu gọi chim bao
lục trong tiềm thức thuở no i n ?

vẫn ta ngy ấy phong trần
vẫn người phơi phới thanh xun diễm tnh
vẫn đồi lũng thấp lung linh
vai kề m p thương hnh bng chao
gi la thng ro lao xao
sương khuya kết giọt lệ tro nhi tim

chừ đy đi, ở khng yn
lng ta luẩn quẩn hai điều nhớqun
bao năm gp nhớ gọi tn
hẩm hiu trong giấc c min u tnh
muốn qun m chẳng chịu qun
ta đang đứng giữa hai miền thực, hư
bước chn trĩu nặng ngần ngừ
bao giờ Đ Lạt hết dư hương buồn ! ?

tuyền linh

 

art2all.net