TUYỀN LINH

 


giọt đn xun

 buồn tay rải giọt đn ngn
tiếng tơ trầm bổng chẳng gần gũi xun
đn trầm ro rắt thanh m
sao cu Tống Biệt cứ thầm th rơi

tay đưa mười ngn bồi hồi
m như đưa rượu kề mi ngậm ngi
giọt đn rụng xuống lng ti
thấm su tỳ vị thốt lời v ngn

niềm xưa như chẳng cạn mn
vẫn nguyn thc lũ, vẫn dồn bo ging
hnh như c tiếng th thầm
th ra nỗi nhớ ra sng ngng đ

tiếng lng trầm tch bến xưa
bao giờ mới được quật khai trao tnh
nghe đời cứ mi l đm
giọt đn xun rụng bn thềm ngẩn ngơ

tuyền linh


 

art2all.net