TUYỀN LINH

 


Giọt nhớ thu phai

 

 

Thưa em thu đ đi rồi
Cn chăng, cn nỗi ngậm ngi đng sang
Si Gn c lạ g đu
Vẫn nơm nớp ngng vẫn su mắt tnh

Qu mnh tnh cũng v thanh
Nghe trong ngọn chướng trng trnh dng thơ
Ng xưa ru phủ vng phai
Bng ai ẩn hiện kịp vừa chim bao

Bỗng dưng lng cứ nao nao
Bng chim tăm c trăng chao vạt thềm
Giật mnh m chặt nỗi ring
Để nghe tượng đ khuất chm chn my

Em ơi, qun nhớ vơi đầy
Th xin một cht hao gầy giấc ngoan ?
Lỡ mai chim hẳn biệt ngn
Vẫn cn giọt nhớ đọng ngn cnh thu

Tuyền Linh

 

 

 

art2all.net