TUYỀN LINH

 


GIỌT TRĂNG
Về vong linh hiền thê

 

Rụng tay phím… lạc hồn ḿnh
Chơi vơi từ độ trăng ch́m bể dâu
Giọt trăng hay giọt đàn tôi
Mà nghe như thể vạn sầu kích âm

Từ em thuở lộ trăng rằm
Qua đêm mười sáu lặng thầm ra đi
Sợi t́nh buộc chặt từ khi
Biển sâu chôn cuộc sinh ly năo nùng

Em qua trăm thác ngh́n truông
Có nghe anh gọi cạn nguồn âm ba
Em về cùng giọt trăng ngà
Hay c̣n biền biệt Ta bà nẻo mô ?

Chừ đây trăng ở trên cao
Giọt nào rơi rụng xuống hồ tịnh tâm ?
Mà nghe ai đó th́ thầm
Bảy thương, tám đợi, chín mong, mười chờ…

Đàn chùng lạc phím bơ vơ
Thanh âm tan loăng bên bờ tương tư
Trăng về rụng xuống cơi hư
Liêu xiêu bóng đổ quyện dư âm buồn

Tuyền Linh
 

 

 

art2all.net