TUYỀN LINH

 


 
Hoa Mai Nở Muộn

1.
Tr sen bnh trắc một mnh ta
Ngắm cội mai gi chớm trổ hoa
Nắng sớm cnh trơ khoe sức trượng
Sương khuya chm chm nụ vng hoa
Lung linh cnh thắm vờn trăng tỏ
Ẩn hiện bn rm bng nguyệt hoa
Cớ tại rằm ging mai lại nở
Hay l Xun muộn tự lng ta (?)

2.
Hay l Xun muộn tự lng ta
Nn cội mai gi lại trổ hoa (?)
Nắng rọi trời chiều lung linh mi
Sương giăng tiềm thức giục hồn ta
Trăm năm biết c duyn tao ngộ
Một thong Xun về lịm nguyệt hoa
Đạp đất, đội trời hoa lng nở
Trăm năm chắc c cht Xun gi


Tuyền Linh
 

 

 

art2all.net