TUYỀN LINH

 

 

Lời ru muộn mng
 

 

Anh vay em một cht tnh
V vo hồn mộng rch mềm bấy lu
Đường kim mối chỉ luồn khu
Nhẹ tay em nh để sầu nằm yn !

Bốn mươi năm chẳng thể qun
Từng ngy ging bo, từng đm lệ thầm
Oằn vai gnh cuộc trăm năm
Thng ngy dầu di tm bầm nợ duyn

Cht tnh vay mượn của em
Anh lm vốn liếng thay duyn phận mnh
Mượn lun em mớ chn tnh
Ướp vo tm no để dnh mai sau

Đ qua một cuộc bể du
Thu vng l đổ chm su giấc tnh
Trăm năm nghĩ lại giật mnh !
May m vay được cht tnh ca dao

Vốn lời anh sẽ gởi trao
Trong trang cổ tch đượm mu thin thu
Sảy sng sạch trọi ph du
Trả em một cht lời ru muộn mng


Tuyền Linh

2015

 

 

art2all.net