TUYỀN LINH

 


M ở  l n g

 Đnh chn qu khứ đau buồn
Thắp cy nhang nguyện cho hồn Thu xanh
Hỡi Em, hỡi Chị, hỡi Anh !
Ti xin một cht mộng lnh được khng ?

Mưa đời dội nt phố Đng
Nghing tai nghe cả nỗi gần niềm xa
Chẳng bao lu đến Ta b
Mang chi hơi thở mở ra oan cừu

Cm ơn đời c ngi Cha
Để ai qua đ m mua phước lnh
Để ai tới đ tụng kinh
Để ai về đ soi mnh tĩnh tm

Rồi ra, mọi thứ yn nằm
Chờ linh hồn thot sang lần kiếp sau
S g những chuyện bể du
M n m on để sầu ring mang

Giọt sương đọng mi cũng tan
Oan cừu giữ mi đem sang kiếp no ?
Chắc g cn gặp lại nhau
Su đường, ba nẻo, ng no cho ai ?

Tuyền Linh
01.9.2013

 

 

 

art2all.net