TUYỀN LINH

 


MƯA Đ NẴNG

Nn nhang cho hiền th
 

 

Từng hạt mưa nặng rơi
Giữa bầu trời quạnh quẽ
Ngy về thăm qu mẹ
Thấm ướt nỗi niềm ring

Ma xun vừa ngoan hiền
Chợt oi nồng hạ đến
Chiều nay thuyền về bến
Chở nặng k ức buồn

Nghe trong lng mưa tun
Mưa tận miền qu khứ
Những hạt mưa tư lự
Rơi trn phiến hồn chm

Mưa xi lở nỗi niềm
Ha cuồng lưu min viễn
Nghe đời như tận tuyệt
Qu khứ đốt tương lai

Mưa vi dập hnh hi
Vo trng khơi bo nổi
Mưa gieo bao oan uổng
Mưa chẳng xt tnh ai

Mưa chở tiếng thở di
Đưa vo nơi huyệt lạnh
Mưa chẳng bao giờ tạnh
Mưa đi vo thin thu

Tuyền Linh
4.2015

 

 

art2all.net