TUYỀN LINH

 


MƯA THNG 6My quần ủ những giọt mưa
n n ko đến chiều chưa hết buồn
Như l h cuộc v thường
Hỡi i, nhn thế trnh đường no đy!

Ngọn cy chm cỏ lắt lay
Đuổi con dế nhỏ trốn ngy trốn đm
Mưa như thc lũ qua thềm
Ko theo nỗi khổ dn đen mng trời

Ti ngồi đếm hạt mưa rơi
Đếm đi đếm lại rối bời buồng tim
Triệu giọt nước rớt qung im
Rớt vo tm no muộn phiền dng cao

Mưa ging gi lốc ro ro
Mưa qua Phong Thới, mưa vo hồn ti
Mưa đong đưa nỗi ngậm ngi
Cơm chang nước mắt sao vui xm ngho?

Mưa chiều thng 6 tiu điều
Mưa luồn gi lch đổ xiu ruộng vườn
Mới thng 6, đ tai ương
Hỏi ng Trời c tỏ tường cho chăng?

Xin thi lm khổ dn đen
Mưa ha gi thuận nắng ln dn nhờ
By giờ cho đến bao giờ
Nng dn mới được cậy nhờ trời cao..!?

TUYỀN LINH 

 

art2all.net