TUYỀN LINH

 


ngọn nến sinh nhật


là chừ, sinh nhật tôi rồi
hắt hiu nh́n ngọn nến trôi theo ḍng
nước mắt tôi… một trăm năm
nào ai biết được ruột tằm bao tơ
ngày tàn, c̣n lại bơ vơ
đêm về, trăn trở đôi bờ nhớ quên
vẫn c̣n đây một tiếng em
thoáng nghe như thể con tim hẹn thề
em về chín suối mười khe
có hay sinh nhật năo nề một tôi ?
mười sáu tháng tám ôi thôi
một tôi cỏ tích, một tôi lạc hồn
nến tàn đọng những héo hon
nh́n cây sáp nến bồn chồn xác thân
một đời tê điếng ḷng trần
cỏ hoang đă phủ lên phần mộ tôi
bây giờ sinh nhật, ôi thôi
mùa thu đă chết lâu rồi c̣n đâu !

tuyền linh
16.8.2016

 

 

art2all.net