TUYỀN LINH

 


THÁNG 9
 

 

 

Chiều chủ nhật tháng 9
Cái bàn viết và tôi
Tri âm cùng tri kỷ
Có hai tôi đủ rồi

Chiều chủ nhật tháng 9
Tôi đưa tay lên bàn
Viết một vài ḍng nhạc
T́nh nhỏ và thu sang

Chiều chủ nhật tháng 9
Rải năm ngón phím đàn
T́nh tang…t́nh tang tính…
Âm sắc thật vơ vàng !

Bên trời kia là nắng
Bên trời đây là mưa
Trên cao kia bướm lượn
Trên cao đây mây đưa

Tôi thấy…ai. Ai thấy?
Lặng ôm những âm thừa
Cho một chiều chủ nhật
Đàn cũng xót xa đưa

Tháng 9 – chiều chủ nhật
Vũng Liêm vẫn cứ mưa
Trong hồn nghe biển động…
Ngoài sân tiếng xe vừa….

Bóng ai vụt đi khuất
Hương ai c̣n quanh đây
Lắc lay ḍng tâm tưởng
Triệu nỗi nhớ dâng đầy…

Tuyền Linh
02.9.18

 

 

art2all.net