TUYỀN LINH

 

 

Thng hai với ci tạm nương
Về vong linh hiền th
 

 

Hai tuần nữa l giỗ em
Giọt sương trĩu nặng bn thềm chực rơi
Thng hai lạnh một gc trời
Ngồi đy đếm những đầy vơi từng ngy

Mắt mi chạm nỗi nhớ đầy
Vực su tiềm thức lay bay tc người
Lng đau như cắt trăm đường
Thng hai với ci tạm nương cn g !

Bn tay tử, biệt, sinh, ly
Nu vo ngy thng cố gh nỗi đau
Bốn mươi nămqua thật mau
Sao cn giọt nhớ đượm mu thin thu

Thng hai mưa nắng bể du
Ngồi đy, ngồi tận đỉnh sầu thng năm
Vng tay cổ tch xa xăm
Chong m một mảng ph vn lạnh hồn

Tuyền Linh
Mng 2 thng 2 Ất Mi, 15

 

 

art2all.net