TUYỀN LINH

 

 

 

T m   E m

 

 

Tm em trn sng lnh đnh

Hỡi em đang giữa v minh của đời !

Xt xa cho hạt bụi rơi

Nửa đời hương phấn bồng bềnh cơn mơ

 

Đường my sao qu mịt mờ

Ta nghe lạnh buốt một đời ph vn

Lối duyn rồi cũng xa dần

Thong ra đ thấy nắng bn kia đồi

 

Đường tnh chỉ bấy nhiu thi ?

Ơi, em con nước nghe lời ru xưa :

Trăm năm d phải ngậm ngi

Th xin hẹn ci xa xi vĩnh hằng

 

Em ngn năm, vẫn ngn năm

Ta nghe trong gi vẫn ngần hương hoa

Vẫn đi dng lệ sương sa

Vẫn nguyn bi tc đui g lơn tơn

Vẫn m cặp sch đến trường

Vẫn p trong vở mi hương thuộc bi

 

Ta xin chỉ bấy nhiu thi

Xoay quanh trong cuộc lun hồi- vẫn em !

 

 

                   Tuyền Linh

 

 

art2all.net