TUYỀN LINH

 


Tôi chất vấn Tôi


Ô hay ! mi cũng biết hờn ?
Tưởng mi bản lĩnh sẽ hơn người thường
Ḷng mi trăm cả vết thương
Bữa ni bày đặt dỗi hờn ai đây ?

Yêu là khổ…mi đă hay
Cớ sao lại muốn thân đày đọa thêm ?
Mỗi mỹ nữ - mỗi mũi tên
Điều này mi biết – biết rành hơn ai ?

Vậy mà hương bưởi hương lài
Thấm chi để phải đêm dài trở trăn
Hồn đang bay bổng cung hằng ?
Hăy mau gọi xuống ăn năn là vừa

Cái màn mắt thánh vải thưa
Quá ư cũ kỹ, quá xưa t́nh trường
Ta biết hết, nhưng ta nương
Để cho mi được rộng đường rút lui

Mau mau hồi tỉnh đi thôi
Đừng cho mọi sự đă rồi th́ nguy !

Tuyền Linh


 

art2all.net