TUYỀN LINH

 


t r ầ m  k h c  6

vẫn ta tm thức vơi đầy
vẫn em ngy thng hao gầy dng hoa
tương lai khuất nẻo m sa
bước đi động nhớ, vng qua đọng buồn

nẻo đời suối thc ghềnh trung
rừng cm lũng vắng, lời buồn tm ngn
thng năm chừ đ mỏi mn
tn canh độc ẩm, tr cn v minh

vng thu gần đ la cnh
thoảng qua cơn gi mong manh ci trần
cố gh nu lấy thời gian
cho cơn mơ trắng dịu dng đừng qua

tiếng cười đi lạc trời xa
lệ buồn thấm đẫm lng ta bao ma
rớt rơi từng giọt gi nua
cảm thương hoa bướm gi la ng nghing

chừ đy đi ng đi miền
bướm nơi lũng thấp, hoa triền đồi cao
giữa trời nghe l lao xao
lời thương gởi gi hư hao cuộc tnh

tuyền linh

 

 

art2all.net