TUYỀN LINH

 


Trở về
  

Ta về qu mẹ đm nay
Đn ga xe lửa trn xoe mắt nhn
Ci tu giục thc con tim
Bnh xe ken kt phanh tm dấu xưa
Lng ta nghe đ đổ mưa
Dụi con mắt ướt như vừa chợp mơ
Sn ga kẻ đợi người chờ
Ta m một nỗi bơ vơ đứng nhn
Đường Hong Hoa Thm lặng im
Hnh như đường đ khng nhn ra ta
Bao năm l gt phương xa
Nay về Đ Nẵng như l chim bao
Nguyễn Hong, Lệ Lợi chừ sao
Dấu chn ta để phương no đường xưa ?
Lần từng bước nặng phố khuya
Một con dơi nhỏ vo treo qua đầu
Thức ta k ức đm su
Trụ đn hắt ngọn đn sau nhắc chừng
Nhắc ta qun Diệp Hải Dung
L nơi điểm hẹn nghe chừng kh qun
Những chiều buồn ln khng tn
Giọt c ph Hạ nhỏ ln nỗi niềm
Ng Năm ch đậu ngọt mềm
Ngọt dng lưu bt, ngọt thm mi trao
Chừ đy bước thấp bước cao
Giữa khuya hiu hắt lối no dẫn đưa ?
Đưa ta về lại trường xưa
Gặp Thầy, gặp bạn cho vừa nhớ mong
Ta về cng phận long đong
Hồn đang lặn ngụp trn dng Hn giang
Trong ta một ci hoang tn
Ta đang đi giữa hai hng lệ ta

Tuyền Linh

 

 

art2all.net