TUYỀN LINH

 

 

 

V ọ n g   C h i ề u

 

 

So diều ln xm vắng

Nghe len ln vo hồn

Chiều vng rơi chầm chậm...

Buồn nhuộm tm hong hn

 

Lối xưa giờ đ lỡ

Phm lạc cung tơ chng

Mảnh hồn chừng cũng vỡ

Rưng rức cht tnh chung

 

Vệt nắng vng hấp hối

Le li mi trong tim

i, tnh yu xa tt !

Biết về đu m tm

 

Chiều t mang dng bo

Ập xuống nỗi chờ mong

Biết sao chừ bn ấy

M nghe rối tơ lng !

 

 

Tuyền Linh

 

 

art2all.net