TUYỀN LINH

 


VỌNG MA

 

C tiếng guốc g trn đường rộn r
Nghe đu đy hương ma cũ đang về
C tiếng ve rm ran trong nch l
Bỗng hồn ti chừng xao xuyến chiều qu

Hong hn xuồng ảo mờ bn gc phố
K ức nhập nhe nụ hn vụng đầu mi
Hương đầu đời ủ su vo tiềm thức
i, sao nghe nhớ qu nụ hn đầu

Cy cột điện vẫn trung thnh đứng đ
Khng rời xa d du bểbể du
Chịu lm chứng ngy sau cho ngy trước
Em đu rồi? chừ chỉ c mnh ti !

Đ Nẵng đ, phố xưa mnh vẫn đ
Mấy chục năm, lng c mới chi m !
Tn đường mới nhưng lng đường đu mới
Dấu chn em k vng chẳng mn hao

Ti đứng giữa Chợ Cy Me l nn
Đến Ng Năm, chn muốn quẹo xuống Trường
Lại bng khung giữa ci cn ci mất
Phan Chu Trinh cn đ những ma thương ! ?

Tuyền Linh
2018

 

art2all.net