TUYỀN LINH

 


Vũng Lim cup điệnmưa hoi

 

 

Sng nay mưa dữ, mưa hoi
Tinh mơ đ thấy mệt nhoi v mưa
Mưa trt nước, vẫn chưa bưa
Lại thm cup điện chẳng ai sng đn

Đ m, chừ lại m thm
M từ hạt gạo đếm đong từng ngy
Cong lưng cuốc, xới, bừa cy
Những mong cy la đứng ngay trổ đều

ng trời chơi chuyện trớ tru
Xng cơn gi giật bo nho la non
Ng nghing ng ngửa no cn
Cy no đứng được m mong gạo đầy

Cảnh đời no c ai hay
Ma nầy chắc chắn trắng tay mất rồi!
Thi đừng mưa nữa mưa ơi!
Mưa chi lệ đổ lệ rơi dn lnh!

Gi ơi, gi hy dừng nhanh
Thổi chi? Quật ng chi tranh qu ngho
Điện ơi, đừng c đua theo
Cup đi anh sng xm ngho ti nghe!

Hồn ti treo tận ngọn tre
Lng ti b bập mương k nước dng
Hắt hiu buổi sng Vũng Lim
Xin trời thi rt những điềm thin tai !

Lạy trời. Ti cn lạy ai?

Tuyền Linh
13.7.2017
 

 

 

art2all.net