TUYỀN LINH

 

 

 

Yu Người

 

 

Yu Người ! Người hiểu được ti ?

Lm sao Người biết tnh vơi tnh đầy

Người cho ti pht nồng say

Chắc mai mốt nọ ti đy đọa ti

Bn trời nhn ng my tri

L hồn ti đ, một trời nhớ thương

Vấn vương, vương vấn khn lường

Ti hoi cất giữ mi hương thuở no

Đm đm nu gọi chim bao

Người về lộng lẫy ngạt ngo xim y

Từ đi trong pht phn kỳ

Nghe hồn mắc cạn giọt lưu ly sầu

Sầu ln ngọn cỏ bi du

Sầu trong qun vắng nt nhu tương tư

Yu Người, yu cả thực...hư...

Nguyện xin giữ mi tương tư pht nầy !

Nhỡ mai bến lở ct bồi

Th xin Người hy cho ti tỏ lng ?

 

Người về, bướm gnh ma sang

Vng bay rải mộng, Thu cng biếc Thu

Nhẹ bay qua đm sương m

C đi nhạn trắng ht lời ru xưa

Ma vng trẩy hội hoa đăng

Xa tan bao nỗi muộn phiền ngy nao

 

 

                 Tuyền Linh

 

 

art2all.net