UYN THY LM

 

 

BẾN SNG QU

 

 
Chờ mi người đi tuổi xế chiều,
Bước chn dầu di đ liu xiu.
Đường thn lặng lẽ người thưa vắng
Ng trc mơ hồ bng dấu yu.
Khắc cốt thề xưa: mong ti ngộ,
Ghi lng hẹn cũ: buổi Nguyn Tiu
Bn nhau xy lại đời tươi sng,
Gi lộng trời trong, vt cnh diều.


UYN THY LM.

 


 

art2all.net