UYÊN THÚY LÂM

 

 

TRĂNG THỀ

 

 


 


Trăng vàng muôn thuở vẫn c̣n đây,
Soi tỏ trần gian bao tháng ngày.
Ai ước, ai nguyền lời ngọc chuốt
Thề xưa trăng chứng giữa trời mây.

UYÊN THUƯ LÂM.

 

 


 

art2all.net