UYN THY LM

 

 

TR CHƠI THỜI THƠ DẠI

 

 Sn đnh bọn trẻ tập cung đao,
Tan học rủ nhau tranh thấp cao.
Trng sĩ, Cng nương vo trận chiến,
Cờ lau, kiếm gỗ dậy ba đo.
Nhiều phen thua trận tn binh gip
Lắm lc dỗi hờn biết tnh sao!
Em c cn trong tim hnh bng?
Trời thơ phơ phất mảnh nhung bo.
 


UYN THU LM.

 

 


 

art2all.net