tranh  Vơ Công Liêm

CHÂN DUNG TỰ HỌA 2016 / SELF PORTRAIT 2016

Trên giấy cứng, Acrylics mix. Vcl# 3042016

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net