tranh  Vơ Công Liêm

'HỌC TẬP VỀ VAN GOGH / STUDY BY VAN GOGH'

Khổ 15” X 22” Trên giấy cứng. Acrylics+ House-paint. Vcl#20102020.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net