tranh  Vơ Công Liêm

NGƯỜI CA SĨ / THE SINGER  

‘Người ca sĩ / The singer’ Khổ 18” X 21” trên giấy cứng. Acrylics+mixed . vcl#5112021.

 

 

 

trang vơ công liêm

art2all.net