art2all.net giới thiệuTRUYỆN NGẮN V TY BT

V CNG LIM
 

        

 

    

 

246 trang

13 truyện ngắn

8 ty bt

Khổ 13 x 20,5cm

Nh xuất bản Hội Nh Văn

 

~~oOo~~

 

Mời đọc :

 

Lời vo tập

Sư ng

Người dưng

Giữa ch v người

Chay mặn

Chuyện thị phi

Một thời để lại

 

~~oOo~~

 

trang v cng lim

art2all.net