Vũ Hong Thư


bn cầu
 

(photo: DanielKordan.com)


một chiếc
              dựng bn cầu
người v tch
bng ở đu cuối chiều?
tng phong a
               ngọn gi hiu
phơ phất đến
rủ c liu cng ma

ti ngồi chong
ngy nhạt thưa
chao chiếc l
                bng vo khua đợt ngầm
huyền hồ xưa vọng nguyn m
đi v đến. khứ hồi thm trầm đầu

buổi xanh sớm quyện hương ngu
oa trữ sương
                hạnh nguyền cu nhiệt nồng
hoan tnh chảy
                nh rạng đng
nghe tan long
chốc xun hồng đa mang

chiều d hoang
khơi tị vng
heo chng len lạnh lời xoang dự by
người c lại
               giũ hương bay?
ma trở gi
đợi như ngy chưa xaVũ Hong Thư
 

 

 

 

Một thong

 

art2all.net