Thanh Tr

 

TRĂNG CHU

 

Trăng vng trải dng Huyền Trn
Bn bờ Hương Ngự tnh trn non sng
Vọng hồn cng cha sắc hương
Một trang sử Việt đẹp dng Chu

 

art2all.net